Een klimaatadaptieve infrastructurele oplossing

Door: René Zonneveld

Tijdens de VN-klimaattop in Parijs, in 2015, zijn 195 landen akkoord gegaan met een nieuw klimaatverdrag. In dit verdrag zijn maatregelen afgesproken om de huidige klimaatverandering te beperken. Er is vastgelegd dat de wereldwijde stijging van de temperatuur in 2100 beperkt moet zijn tot 2°C vergeleken met het niveau van vóór de opkomst van de industrie.

Lees verder

Fietspaden Easypath toekomstbestendig

Door: Miranda Pruntel-Vrieling

Easypath heeft de levenscyclus van haar fietspaden door een onafhankelijk bureau laten analyseren. Medio juli 2022 waren de resultaten bekend.

Lees verder

Bodem digitaal op de kaart

Door: René Rummens, Antea Group

Werkt u in de bodem? Dan bent u verplicht de bodemkwaliteit op uw graaflocatie te toetsen aan de verplichtingen uit de Arbowet, de Wet bodembescherming en de CROW 400

Lees verder

Terugblik Netwerkdag 23 juni

Door: Gerrit Hasperhoven

Op 23 juni jl. vond de Netwerkdag plaats, welke werd georganiseerd door InfraCampus-Stichting IKN te Harderwijk. Gedurende de Netwerkdag stond het thema ‘Verduurzamen Nederland, hoe houden we het betaalbaar’ centraal.

Lees verder

Eerste workshop een feit

Door: Gerrit Hasperhoven

Sinds kort bieden we verdiepende workshops aan, welke worden georganiseerd door InfraCampus-IKN. Op 21 juni vond de eerste workshop plaats.

Lees verder

Standhoudersmiddag

Door: Hans van Arnhem

Na een lange periode waar we elkaar niet konden ontmoeten, was er op 8 juli jl. dan eindelijk weer 'drukte' op de InfaCampus, gedurende de standhoudersmiddag. We blikken terug op een waardevolle middag.

Lees verder

Interview Royal HaskoningDHV

Door: Erik van Lith en Kerusha Lutchmiah

Op 28 oktober jl. heeft Miranda Pruntel-Vrieling, namens de InfraCampus-IKN een interview afgenomen met Erik van Lith en Kerusha Lutchmiah. Tijdens dit interview stond het thema ‘Energie & duurzaamheid in relatie tot de transitie visie warmte centraal’.

Lees verder

Thema duurzaamheid en energie

Door: Hans van Arnhem, Indurio

Voor het opwekken van warmte betekent dat we in Nederland naar aardgasvrije warmteproductie streven. Om de ambitie aardgasvrij vorm te geven, werken de Nederlandse gemeenten aan de transitievisie warmte.

Lees verder