Stichting IKN is in 2012 opgericht als een kenniscentrum voor IBA’s (Individuele Behandeling van Afvalwater). Jan Schoemaker, nog steeds bestuurslid, heeft Stichting IKN opgericht. Het doel was destijds om opdrachtgevers (gemeenten en waterschappen) mee te nemen in de onderhoudsrondes van IBA-systemen, die eind jaren 90 waren aangelegd. Dit om gemeenten en waterschappen bewust te maken van de niet goed werkende systemen. Vanuit die gedachte werd een expositie opgezet van de aangetroffen gebreken. Tevens werden er systemen gepresenteerd die een goed resultaat opleverde voor de  zuivering van het afvalwater. Stichting IKN verzorgde een aantal keren per jaar netwerkdagen op de expositielocatie in Ede. In 2016 is de expositieruimte verhuisd naar een andere locatie in Ede en werd meer ingespeeld op water in zijn algemeenheid. Naast de afvalwatervraagstukken, kreeg ook ruimtelijke adaptatie steeds meer terrein.


De doelstelling bleef gelijk – 'delen van kennis vanuit de markt met opdrachtgevers'. De I van IBA’s werd de I van Innovatie. Innovatie op (afval)watergebied. De netwerkdagen in het voor- en najaar werden goed bezocht. Ook was gedurende het jaar veel interesse in de expositielocatie. De expositieruimte werd te klein.

Verhuizing naar InfraCampus Harderwijk

Enkele jaren later kwamen een aantal bestuursleden in contact met Erik Kerssies, de directeur van het Bouw & Infrapark in Harderwijk. Daar was een mooie ruimte en een buitenterrein dat wij konden gebruiken om een nieuwe en meer uitgebreide expositieruimte op te zetten, samen met marktpartijen. De InfraCampus werd een feit. In december 2018 werd hier de eerste netwerkdag georganiseerd. Naast innovaties in (afval)water kwam ook een andere grote opgave, de energietransitie, als onderdeel van onze kennisdeling naar voren.

Nieuwe naam voor Stichting IKN

In onze nauwe verwantschap met het Bouw & Infrapark in Harderwijk gaan wij vanaf heden een nieuwe naam voeren, namelijk InfraCampus-IKN. We blijven nog steeds een samenwerkingsverband, een Innovatie Kenniscentrum Nederland.

Wat is onze missie?

Wij richten ons op het verzamelen, ordenen en delen van kennis van de bouw en infrastructuur. Waar speciale aandacht is voor innovaties voor de inrichting van de totale fysieke leefomgeving bovengronds en ondergronds. De InfraCampus is de ontmoetingsplek voor bedrijven en organisaties in de infrasector. Deze unieke locatie dient als permanente oriëntatiecentrum, waar zich permanent circa 50 stands bevinden van leveranciers uit de sector. De vraag naar informatie en kennis is zo groot, dat wij onszelf tot doel gesteld hebben om de kennis die er is, beschikbaar te stellen voor een ieder die daar belangstelling voor heeft. Door de aanwezigheid van de leveranciers kan de bezoeker in een korte tijd kennis maken met de vele producten en diensten die aanwezig zijn op de InfraCampus. De stands zijn uniform opgezet en zijn gelegen aan brede looppaden. Tevens beschikt het Bouw & Infra Park over voldoende parkeergelegenheid en is ruim van opzet.

Activiteiten op de Infracampus

Wij organiseren drie tot vier maal per jaar netwerkdagen, seminars en kennissessies op de 'InfraCampus'. Gedurende de netwerkdagen kunt u inspirerende kennissessies bijwonen en is er volop ruimte om te netwerken met professionals uit de Infra-sector. Tevens organiseren de exposanten (die wij deelnemers noemen) ook bijeenkomsten. Wilt u deze bijwonen, houdt dan onze agenda in de gaten voor de laatste updates.