Regelmatig wordt er vanuit de InfraCampus-IKN evenementen georganiseerd, zoals:

 • Webinars - een Webinar heeft een eigen thema en duurt gemiddeld een uur. Gedurende het Webinar komen twee a drie sprekers aan bod. U kunt de Webinars kosteloos bijwonen. De Webinars worden aangekondigd via onze website, Social media kanalen en via onze mailingen.
 • Workshops (online & offline) - in onze Workshops wordt een verdiepingsslag gemaakt op een specifiek thema. Na afloop van de Workshop ontvangt u naslagwerk, welke u kunt gebruiken om u kennis over een bepaald onder te verrijken. Aan de Workshops zitten kosten verbonden.
 • Seminars - wanneer het weer is toegestaan, organiseert InfraCampus-IKN een aantal keren per jaar een seminar op de InfraCampus. U kunt een Seminar kosteloos bijwonen en duren veelal een dagdeel, waar verschillende sprekers aan bod komen. Gedurende het Seminar staat vaak één thema centraal en komen verschillende sprekers aan bod.

Aftermovie seminar

Bekijk hieronder de aftermovie van het seminar september 2020. Het thema dat centraal stond was: 'Deltaplan Ruimtelijke adaptatie'

Webinar terug kijken?

 • Webinar - juli 2021 - Thema 'Hemelwaterverordening'

Raadpleeg de presentaties 

Na afloop worden vaak de presentaties beschikbaar gesteld, zodat u deze kunt raadplegen. Hieronder treft u een link per event aan, welke verwijst naar de betreffende presentaties:

 • Seminar - september 2020 - Thema 'Deltaplan Ruimtelijke adaptatie'
 • Webinar - december 2020 - Thema 'waterberging als oplossing voor wateroverlast en verdroging'
 • Webinar - januari 2021 - Thema 'energie & duurzaamheid' (deel II)
 • Webinar - februari 2021 - Thema 'energie & duurzaamheid' (deel I)
 • Netwerkdag - september 2021 - waar viertal thema's centraal stonden.
 • Netwerkdag - maart 2022 - Thema '(her) inrichting fysieke leefomgeving aangepast naar klimaatontwikkelingen'.
 • Netwerkdag - juni 2022 - Thema 'verduurzamen Nederland en betaalbaarheid'.
 • Kennisdeeldag- september 2022 - Thema 'circulariteit en openbare verlichting'
 • Kennisdeeldag - november 2022 - Thema 'waarborging circulariteit in de praktijk'.
 • Kennisdeeldag - februari 2023 - Thema 'Aquathermie en warmte uit kademuren'
 • Kennisdeeldag - juni 2023 - Thema 'Duurzaam bermbeheer'
 • Kennisdeeldag - oktober 2023 - Thema 'Assetmanagement in de openbare ruimte geborgd'
 • Kennisdeeldag - november 2023 - Thema 'Inspectie – en onderhoudsmaatregelen in riolen – risico gestuurd?'
 • Kennisdeeldag - februari 2024 - Thema '20% drinkwaterbesparing in de praktijk'

Blijf op de hoogte

Wilt u persoonlijk op de hoogte gehouden worden, welke evenementen wanneer worden georganiseerd. Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief. Laat uw naam en emailadres achter via onze homepage