Op 16 september jl. vond weer de eerste Netwerkdag plaats in de InfraCampus te Harderwijk. Gedurende deze dag hebben we ruim 70 bezoekers mogen ontvangen, waaronder verschillende gemeenten, waterschappen en bedrijven uit de GWW-sector. De dag werd gevuld met inspirerende lezingen, die werden verzorgd door acht exposanten van de InfraCampus. Gedurende deze dag stonden de volgende vier thema's centraal:

  • Praktische oplossingen voor hemelwaterberging en hergebruik in de hele fysieke leefomgeving
  • Nieuwe vormen van energie
  • Slimme nieuwe producten, waaronder een zelfvoorzienend fietspad
  • Assetmanagement van de riolering

Per thema waren er twee sprekers die hieraan invulling gaven.

Presentaties


Thema: praktische oplossingen voor hemelwaterberging en hergebruik in de hele fysieke leefomgeving

Thema: nieuwe vormen van energie, waaronder zonne-energie

Thema: slimme nieuwe producten – waaronder zelfvoorzienend fietspad en de toepassing van een straatlaag

  • Job van Roekel van Easypath - tijdens de presentatie van Job van Roekel van Easypath werd op het buitenterrein een zelfvoorzienend fietspad gedemonstreerd dat is aangelegd door Easypath.

202109122_Netwerkdag_Easypath.PNG (963 KB)

Thema: assetmanagement van de riolering