Rekenen met Energie

Binnenkort beschikbaar

Prijs: € 150,00

In deze workshop maken we (hernieuwd) kennis met de belangrijkste begrippen en de hoofdthema’s van de energietransitie. De begrippen Energie en Vermogen met de bijbehorende eenheden en de toepassing in de praktijk worden uitgelegd. In de workshop wordt antwoord gegeven op de volgende vragen:

  • Hoe is het energiegebruik opgebouwd: wat gebruikt een woning, een gemeente, een land?

Workshop bekijken

Decentrale zuivering en de regels en wetten

Binnenkort beschikbaar

Prijs: € 150,00

Naast de traditionele riolering kunnen ook andere systemen ingezet worden om het stedelijk afvalwater te verwerken. Maar de wet laat niet alles toe en is duidelijk over de rolverdeling tussen de overheid en degene die afvalwater loost. In de praktijk gaat dat niet altijd goed en passen plannen niet bij het wettelijk kader. Wat zegt de wet, hoe hangen de diverse artikelen met elkaar samen en wat is de praktische vertaling daarvan?

Workshop bekijken