Op 26 februari om 11.00 uur tot 12.05 uur heeft Stichting IKN vanuit vanaf InfraCampus Harderwijk een Webinar georganiseerd. In het Webinar van januari hebben we de focus gelegd op het thema ‘Energie & duurzaamheid in relatie tot de transitie visie warmte’, waar het accent kwam te liggen op het beleidsvraagstuk aangaande aquathermie.

In het Webinar hebben we een vertaalslag gemaakt naar de ontwerpfase, waarbij we tevens inzage gaven in de technische installatie. Denk hierbij aan WKO, warmtewisselaar en warmtepompen. Kort gesteld gingen we in op de techniek om met ‘koud water’ een aardgasvrij verwarmde maatschappij te bewerkstelligen.

Presentaties

Hieronder treft u de presentaties aan van de sprekers. Mocht u specifieke vragen hebben over het onderwerp, neem dan contact op met infracampus@bouwinfrapark.nl.

  • Presentatie Jeroen Doorgeest van Doorgeest Energie Techniek
    Toelichting: Doorgeest Energie Techniek adviseert, ontwerpt en realiseert projecten of producten op het gebied van koudetechniek en warmtetechniek. In zijn presentatie gaat Jeroen in op de techniek warmtewisselaar en hoe deze techniek wordt toegepast.
  • Presentatie Dick van Harlingen van VHGM
    Toelichting: met het slim inzetten van aquathermie en bodemenergie wordt op een schone en duurzame wijze energie uit de lokale omgeving benut zonder misbruik te maken van het milieu. Een hoogwaardig ontwerp houdt hier rekening mee, waarvoor zowel kennis nodig is van de werking van de installaties als van de omgeving. Bodemenergie in combinatie met aquathermie is een onmisbare techniek binnen de energietransitie. Klik hier.
  • Presentatie Jan Willem van der Velde van Viessmann
    Toelichting: Jan Willem vertelt in zijn presentatie aan welke voorwaarden een goed ontwerp aan moet voldoen. Tevens gaat hij in op het belang van integratie om warmtepompen goed te laten functioneren, zodat deze optimaal renderen. Hierbij worden verschillende temperatuurtrajecten van warmtepompen uitgelicht en laat hij een aantal praktijkvoorbeelden zien. Klik hier.