Thema duurzaamheid en energie

Door: Hans van Arnhem, Indurio

De ambitie aardgasvrij

Voor het opwekken van warmte betekent dat we in Nederland naar aardgasvrije warmteproductie streven. Om de ambitie aardgasvrij vorm te geven, werken de Nederlandse gemeenten aan de transitievisie warmte. Hiermee wordt onderzocht welke alternatieven voor warmteproductie per wijk beschikbaar zijn en hoe de overstap van aardgas naar een alternatieve toepassing vorm kan worden gegeven.

Aquathermie een alternatief

Een alternatief voor warmte is aquathermie. Met aquathermie wordt een verzameling aan technieken bedoeld om thermische energie uit de diverse wateren te winnen. Hierbij is aandacht voor warmte, maar zeker ook koude uit water zoals:

  • Oppervlaktewateren (rivieren, kanalen, meren, plassen en vijvers)
  • Rioolwater (hoofdriool, transportriool en afvalwaterzuiveringen)
  • Drinkwaterleidingen.
  • Toepassing warmtewisselaars

Door gebruik te maken van warmtewisselaars kan uit de genoemde waterstromen een noemenswaardige hoeveelheid thermische energie gewonnen worden. Deze warmte kan vervolgens door gebruik te maken van een warmtepomp, worden omgezet in een bruikbare warmte om te verwarmen en/of te koelen.

Toepassingsmogelijkheden

Het toepassingsgebied van aquathermie zijn zowel individuele woningen als hele woonwijken, waar via een warmtenet wijken worden voorzien van warmte en/of koude. De warmtewisselaars zijn beschikbaar in zowel metaal als kunststof en kunnen in het water in de kademuur/oeverbescherming of op de wal geplaatst worden.

Indurio - deelnemer van de InfraCampus

Als deelnemer aan de InfraCampus Harderwijk staat op stand van Indurio een diversiteit aan warmtewisselaars voor aquathermie toepassingen. Indurio is een specialist op het gebied van aquathermie met een technische insteek. Wij begeleiden klanten, als het gaat om aquathermie, van plan tot uitvoering.

Voorbeeldproject Havenloft in Rotterdam

In de Nassauhaven in Rotterdam worden drijvende woningen gebouwd, welke duurzaam worden ontwikkeld. Zo wordt elektriciteit opgewekt via zonnepanelen. Daarnaast worden de woningen aardgasvrij, waardoor de woningen op een andere manier moet worden voorzien van verwarming en warm water. Het lag voor de hand om warmte uit het water van de Nassauhaven in te winnen, maar vanwege het getijde effect op het water werd dit een mooie uitdaging. Samen met het installatiebedrijf heeft Indurio voor vijf van de woningen in het project Havenloft een oplossing uitgewerkt. Hier is op een slimme manier een ThermoGenius warmtewisselaar toegepast, waardoor de woning op het getijde mee beweegt. Dit is gedaan door de warmtewisselaar aan de woning te bevestigen. Hierdoor kan er toch gebruik worden gemaakt van de thermische energie uit het water van de Nassauhaven.

Indurio voorbeeld oplossing