Kennisdeel-event ROCKWOOL Rainwater Systems

Op 23 april organiseert ROCKWOOL Rainwater Systems een kennis-event in InfraCampus Harderwijk (gebouw 150). Het onderwerp dat centraal staat is: Meten is weten – inzichten over de werking van een Rockflow infiltratiebuffer aan de hand van meerjarige monitoringgegevens.

Presentatie onderzoeksresultaten project in gemeente Zevenaar

In 2018 werd in opdracht van de gemeente onder de parkeerplaats van de Jumbo supermarkt te Zevenaar een Rockflow infiltratiesysteem geïnstalleerd. Op een ondergrond met een gemiddelde k-waarde van 4,7 meter per dag, gekenmerkt door zowel zand als leemlagen, moet dit systeem buien tot 35,7mm betrouwbaar bufferen en infiltreren. Om de werking van het systeem in kaart te brengen, is er gedurende meerdere jaren aan het systeem gemeten. Hiervoor heeft ingenieursbureau Land onder andere de gevallen neerslag, het vul- en ledigingsgedrag van de buffer en grondwaterstanden gemonitord en geanalyseerd. Uit deze analyse blijkt onder meer dat het Rockflow systeem ook 6 jaar na installatie en zonder tussentijds onderhoud nog naar behoren werkt en een zeer goed infiltratiegedrag vertoont.

Uitnodiging 

Op 23 april lichten de ingenieurs van IBland in een presentatie de resultaten van het onderzoek in detail toe. ROCKWOOL Rainwater Systems nodigt u van harte uit om dit kennisdeel-event bij to wonen. De presentatie vindt plaats op InfraCampus te Harderwijk en deelname aan het programma is kosteloos.

Waarom deelnemen?

  • Uitstekende gelegenheid om op een informele manier nader kennis te maken met hemelwaterbeheer op basis van steenwol (Rockflow)
  • Hoor als eerste over de nieuwe data en inzichten over de werking van Rockflow
  • Gratis netwerk-moment met collega’s uit de watersector

20240304_collage_jumbo_aanleg.JPG (98 KB)

Programma

  • 9:30 uur - 10.00 uur - Inloop met koffie en gebak
  • 10:00 uur - 10:15 uur - Korte introductie over Rockflow en hemelwaterbeheer met steenwol – Martijn Geerdink, ROCKWOOL Rainwater Systems
  • 10:15 uur - 11:15 uur - Presentatie van het onderzoek en de bevindingen over de case Zevenaar – Karst Busstra en Gijs te Brake, IBland
  • 11:15 uur - 11:30 uur - Q&A
  • 11:30 uur - 12:00 uur - Rondleiding InfraCampus – Jan Schoenmakers, bestuurslid InfraCampus-Stichting IKN
  • 12:00 uur - 13:00 uur - Lunch

Voor wie

Het event is interessant voor beleidsmakers binnen de afdeling projecten en onderhoud bij gemeenten, waterschappen en provincies. Ook projectmanagers binnen infra gerelateerde bedrijven en ingenieurs kunnen tijdens dit seminar inzichten vergaren die toegepast kunnen worden bij het opstellen en uitvoeren van bestekken.