Seminar Bomenwacht - Easypath

Op donderdag 14 maart 2024 organiseert Bomenwacht Nederland en Easypath een Seminar. Tijdens het event staat het onderwerp 'Boomwortelopdruk fietspaden en parkeerplaatsen verleden tijd' centraal. U bent van harte welkom vanaf 10.00 uur in de InfraCampus Harderwijk (gebouw 150) op het Bouw & Infrapark. Om 10.30 uur start het programma en we sluiten de ochtend af met een gezamenlijke lunch.

Concrete oplossing voor boomwortelopdruk

Bomenwacht Nederland, deelt tijdens dit seminar als onafhankelijk kennispartner in bomen, haar visie op hedendaagse vraagstukken die spelen. Zij zetten tijdens de lezing uiteen hoe kansen gecreëerd kunnen worden voor bomen in dicht stedelijk gebied met weinig ruimte voor groen.

Easypath geeft u concrete inzichten hoe zij de groene leefomgeving centraal stellen bij de ontwikkeling en toepassing van de gekoppelde duurzame betonelementen voor fietspaden en parkeerplaatsen. Bij de toepassing van deze gekoppelde elementen krijgen boomwortels alle ruimte om te groeien ten opzichte van de toepassing van asfalt en tegels. Hierdoor is boomwortelopdruk verleden tijd. Hiermee wordt de veiligheid van fietspaden verhoogd en het fietsplezier voor alle fietsers vergroot.
20231211_boomwortelopdruk2.png (142 KB)

Programma

Hieronder treft u het programma aan van het seminar:

  • 10.00 – 10.30 Inloop met koffie en thee
  • 10.30 – 10.40 Korte introductie door de voorzitter van de InfraCampus-Stichting IKN
  • 10.40 – 11.00 Lezing door Easypath
  • 11.00 – 11.30 Lezing door Bomenwacht Nederland
  • 11.30 – 11.45 Korte pauze
  • 11.45 – 12.05 Lezing door Gemeente Oss
  • 12.05 – 12.30 Concretisering aanpak door Easypath en Bomenwacht
  • 12.30 - 13:30 Lunch

Voor wie interessant?

Het seminar is uitermate interessant voor beleidsmakers binnen de afdeling projecten, onderhoud en groenvoorziening bij gemeenten, waterschappen en provincies. Ook projectmanagers binnen infra gerelateerde bedrijven en ingenieurs kunnen tijdens dit seminar inzichten vergaren die toegepast kunnen worden bij het opstellen en uitvoeren van bestekken.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor het seminar via deze link. Wij ontmoeten u graag donderdag 14 maart!