Netwerkdag - Verduurzamen Nederland en betaalbaarheid

Op 23 juni 2022 vanaf 9.30 uur georganiseerd InfraCampus-Stichting IKN weer een Netwerkdag. Gedurende de Netwerkdag staat het thema ‘Verduurzamen Nederland, hoe houden we het betaalbaar’ centraal. U ontvang tijdens deze dag concrete handvatten voor het verduurzamen van de openbare ruimte, waar tevens wordt ingegaan op de kosten en eventuele financieringsmogelijkheden. Ook is er volop ruimte om te netwerken met exposanten uit de sector, die graag de laatste ontwikkelingen en noviteiten met u willen delen.

Programma Netwerkdag

Met veel plezier delen we het onderstaande programma met u, waar we wederom weer inspirerende sprekers aan de Netwerkdag mogen verbinden

  • 9:45 uur - Ontvangst door Gerrit Hasperhoven, voorzitter InfraCampus-IKN
  • 10.00 uur – 10.25 uur - Korte pitch door Tommy van der Heijden van MarXact.
  • 10:30 uur – 11:30 uur - Sprekers: Regen En Energie. Dit is een samenwerkingsverband tussen de bedrijven GEP, SolarFreezer, ZinCo & De Groot Brandbeveiliging. Gezamenlijk hebben deze partijen een systeem dat niet alleen regenwater gebruikt, maar ook bergt en de thermische energie van het regenwater benut. In de presentatie wordt uiteen gezet hoe de gezamenlijk ontwikkelde systemen zorgen voor meer energiebesparing, meer waterbesparing, meer biodiversiteit en meer veiligheid.
  • 11:35 uur – 12:15 uur - Spreker: Glenn Morvan van Arcadis. Onderwerp: Grip op de ruimtelijke en financiële impact van klimaatadaptatie
  • 12:15 uur – 13:00 uur – lunch
  • 13:00 uur – 13:35 uur - Spreker: Henk Looijen, Rijkswaterstaat en Netwerk Aquathermie. Onderwerp: Aquathermie, haalbaar en betaalbaar?
  • 13:45 uur – 14:30 uur - Spreker: Jack de Kraaij van Aendless. Onderwerp: Asfaltthermie
  • 14:30 uur – netwerkborrel

Voor wie is de Netwerkdag interessant?

De lezingen die worden verzorgd tijdens de Netwerkdag zijn interessant voor gemeenten, waterschappen, provincies en Infra gerelateerde bedrijven. De InfraCampus is tevens een uitgelezen plek waar u zich kunt oriënteren welke oplossingen er worden geboden om Nederland te verduurzamen. In de InfraCampus hebben circa 50 exposanten een vaste plek, die u tijdens de Netwerkdag u graag meer vertellen over de laatste ontwikkelingen en noviteiten.

Presentaties

U kunt hier de presentaties raadplegen van de lezingen die hebben plaatsgevonden op 23 juni jl.