Kennisdeeldag: Kaderrichtlijn water

Op donderdag 21 november organiseert InfraCampus-Stichting IKN in samenwerking met Water Alliance een Kennisdeeldag, waar het thema 'Kaderrichtlijn Water' centraal staat. 

We starten deze dag met het uitzetten van de juridische kaders en waar we nu staan. Vervolgens worden ambities, doelen en maatregelen gedeeld vanuit het Waterschap. We sluiten de dag af met concrete oplossingen hoe om te gaan met ‘Kaderrichtlijnen water’.

Over ‘Kaderrichtlijn water’

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn die op 22 december 2000 van kracht is geworden. Doelstelling is het realiseren en behouden van chemisch schoon en ecologisch gezond oppervlaktewater en grondwater. De EU-lidstaten moeten deze 'goede toestand' uiterlijk in 2027 realiseren. Ondanks dat de wetgeving al geruime tijd is ingegaan, staan we momenteel voor een grote uitdaging. In tegenstelling tot jaren geleden, kunnen we momenteel veel meer meten. Ook weten we meer over hoe het oppervlakte water is vervuild door onder meer pfas, microplastics, nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Wederom een actueel thema waar we vanwege wet- en regelgeving niet om heen kunnen.

Programma

Deze maken we voor de zomer bekend. Houd de website in de gaten.