Kennisdeeldag: beheer van bestaande arealen risicogestuurd?

Op donderdag 23 november organiseert InfraCampus-Stichting IKN een Kennisdeeldag. U kunt tijdens deze Kennisdeeldag uiteenlopende inspirerende lezingen bijwonen. Het thema dat op deze dag centraal staat is 'inspectie en onderhoudsmaatregelen in rioleringen en infiltratievoorzieningen, risicogestuurd?' Ook is er tijdens deze dag volop gelegenheid om te netwerken met exposanten, die een vaste standplek innemen in de InfraCampus. 


Beheer van bestaande arealen 

Het beheergeld binnen gemeenten staat onder druk. Te meer doordat er ook uiteenlopende maatregelen getroffen moeten worden ten aanzien van klimaatadaptatie. Om vooraf de juiste keuzes te kunnen maken voor de uitvoering van inspecties en onderhoudsmaatregelen in rioleringen gaan we op 23 november uitvoerig in op het onderwerp risicogestuurd beheer van rioleringen, persleidingen en infiltratievoorzieningen. Waarbij het belang wordt benadrukt om focus aan te brengen welke keuzes worden gemaakt voor het onderhoud van het bestaande areaal.


Programma

Hieronder treft u het programma aan van de Kennisdeeldag op 23 november: 

 • 10:00 uur – Opening InfraCampus
 • 10:15 - 10:35 uur – Opening dagprogramma door gastheer – Gerrit Hasperhoven, voorzitter InfraCampus-Stichting IKN
 • 10:35 - 11:15 uur – Sprekers: Mark Pranger, Acquaint & Mark van Esch, gemeente Meierijstad
  • Onderwerp: Inspectie en beheer van kwetsbare/belangrijke rioolpersleidingen
  • Toelichting: Er bevinden zich in Nederland nog veel grote en belangrijke rioolpersleidingen van asbest cement. Vaak zijn deze qua staat waarin ze verkeren niet goed bekend bij de beheerders er van. Hoe de gemeente Meierijstad in samenwerking met Aqcuint hier mee om gegaan is, wordt in deze interactieve presentatie verduidelijkt.
 • 11:15 - 11:55 uur – Spreker: Martijn Geerdink, ROCKWOOL Rainwater Systems
  • Onderwerp: Rockflow steenwol infiltratiebuffers: Lange levensduur, makkelijk in onderhoud
  • Toelichting: Martijn geeft in zijn lezing beknopt uitleg over de werking van een Rockflow steenwol infiltratiebuffer. Vervolgens licht hij toe met welke onderhoudsmaatregelen de prestatie van het systeem over de gehele levensduur van 50 jaar gewaarborgd kan worden. 
 • 12:00 - 13:00 uur - Lunch en netwerkmoment
 • 13:00 - 13:40 uur – Spreker: Martin Nederhof, Vandervalk+degroot
  • Onderwerp: Data gedreven onderhoud van rioleringen
  • Toelichting: Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt gepresenteerd hoe Vandervalk+degroot de beschikbare data van riolering gebruikt om risico-gestuurd onderhoud toe te passen.
 • 13:40 - 14:20 uur - Spreker: Jeroen Lute, Aarsleff BV
  • Onderwerp: Levensduurverlenging van het riool door relinen. Wanneer pas je dit toe?
  • Toelichting: Rioolbeheerders maken naar aanleiding van resultaten uit TV-video-inspecties, ontwikkelingen in de openbare ruimte en klimaatadaptatie keuzes om rioolstrengen te vervangen of te renoveren. Op basis van een aantal voorbeelden neemt Jeroen je mee in de mogelijkheden op het gebied van relinen om zo de levensduur van een bestaande leiding met minimaal 50 jaar te verlengen.
 • 14:20 - 14:30 uur – Afsluiting dag door gastheer – Gerrit Hasperhoven
 • 14:30 uur Borrel en netwerkmoment

Voor wie

De Kennisdeeldag op 23 november is interessant voor beheerders, beleidsmakers, managers en bestuurders binnen gemeenten. Tijdens deze Kennisdeeldag worden concrete handvatten gegeven om de juiste en meest efficiënte afwegingen te kunnen maken binnen de gemeente wanneer het gaat om inspecties en onderhoud van bestaande arealen.


Presentaties

U kunt hier de presentaties raadplegen.