Kennisdeeldag - Waarborging circulariteit in de praktijk

Op donderdag 10 november as. organiseert InfraCampus-Stichting IKN de laatste Kennisdeeldag van het jaar. Gedurende deze dag staat het thema 'waarborging circulariteit in de praktijk' centraal. Tijdens deze dag kunt u niet alleen inspirerende lezingen bijwonen, maar het is tevens een uitgelezen kans om kennis op te doen over actuele thema's die spelen in de GWW-sector. U kunt namelijk gedurende deze dag onze exposanten ontmoeten en van gedachten wisselen over concrete oplossingen wanneer het gaat om hittestress, circulariteit, levenscyclusanalyse (LCA). Ook voor onderwerpen als aquathermie, waar warmte en koude uit oppervlaktewater, afvalwater of drinkwater om gebouwen te verwarmen of te koelen, kunt u terecht in de InfraCampus. We hebben een brede vertegenwoordiging van exposanten die graag met u meedenken over de genoemde thema's.

Programma

De Kennisdeeldag bestaat uit een ochtend- en een middagprogramma. U bent van harte welkom vanaf 10.00 uur. Tussen de middag kunt u genieten van een heerlijke lunch. Om 15.00 uur sluiten we de dag af met een hapje en een drankje. De dag wordt geopend door Gerrit Hasperhoven, voorzitter van InfraCampus. Gevolgd door twee lezingen, waar een verdiepingsslag wordt gemaakt wanneer het gaat om levenscyclusanalyse en circulariteit. Na de lunch kunt u nog twee lezingen bijwonen. Het programma wordt afgesloten met een paneldiscussie. U kunt de Kennisdeeldag kosteloos bijwonen.

10.00 uur - Inloop

10.15 uur 10.30 uur - Opening en korte introductie exposanten InfraCampus door Gerrit Hasperhoven, voorzitter InfraCampus-Stichting IKN

10:30 uur - 11:15 uur

Spreker: Saskia Moes, Westenberg
Onderwerp: Toepassing hoogwaardig hergebruik materialen in de praktijk

Toelichting:

Omdat het toepassen van hoogwaardige hergebruikte materialen nog in de kinderschoenen staat, het moeilijk is dit op de juiste manier uit te vragen is en er nog onvoldoende wet- en regelgeving is, worden deze projecten op dit moment vaak in bouwteam uitgevoerd. Ook ingenieursbureau Westenberg heeft een aantal van dit soort projecten op deze manier uitgevoerd en wil graag haar ervaringen op dit vlak delen. De verschillende perspectieven, de keuzes die gemaakt zijn en het uiteindelijke resultaat zal worden toegelicht.

11.30 uur - 12:15 uur

Spreker: Robby van den Broek, Roelofs Groep
Onderwerp: Borgen en meetbaar maken van circulariteit in je inkoopproces

Toelichting:

Veel overheden hebben als doel dat in 2030 50% circulair wordt ingekocht. Instrumenten als uitvoeringsplannen, specifieke eisen-specificaties en verschillende inkoopprocedures worden ingezet om het doel van 50% te realiseren. Maar hoe kun je als OG in een markt waarin de grondstoffen steeds schaarser worden ervoor zorgen dat je circulariteit integreert in het proces, overzicht behoud en aantoonbaar maakt dat er progressie zit. En hoe kun je als opdrachtnemer hierin een steentje bijdragen zonder dat je je onderscheidenheid verliest.

Na afloop van de presentatie wordt de volgende stelling besproken:

'Regelgeving zoals bijvoorbeeld technische eisen remt de verandering naar een circulaire economie'.

12:15 uur - Lunch

13:00 uur - 13:45 uur 

Spreker: Ulbert Hofstra, SGS Intron BV.
Onderwerp:  De milieukostenindicator (MKI) om duurzaamheid kwantitatief te maken in infra-projecten

Toelichting:

Het gebruik van de MKI op basis van levenscyclusanalyses (LCA’s) is onder invloed van Rijkswaterstaat en ProRail sterk toegenomen in GWW-aanbestedingen. Op deze wijze kan duurzaamheid kwantitatief gemaakt worden en wordt meegenomen in de gunning van projecten. Tijdens de lezing geeft Ulbert antwoord op vragen als: Hoe komt deze MKI totstand? Welke factoren hebben hier een grote invloed op? Hoe maak je gebruik van de MKI bij de beoordeling van innovatieve infra-oplossingen? Wat is de link tussen circulariteit en de MKI? Welke milieuaspecten worden niet door de MKI gedekt?

13:45 uur - 14:30 uur

Spreker: Henk Verschuuren, Antea Group
Onderwerp: Circulaire ambachtscentra, meerwaarde voor grondstof en mens

Toelichting:

Stel je eens voor: Een totaalconcept dat milieustraat, kringloop, demontage, reparatie, hergebruik en educatie samenbrengt. Inmiddels gaan ca. 100 gemeenten deze uitdaging aan in het vormen van een Circulair Ambachtscentrum. Hoe pakken zij dit aan en tegen welke problemen lopen ze aan? Deze stakeholders slaan de handen ineen om verschillende soorten afval zo efficiënt mogelijk te hergebruiken. Een concrete en praktische oplossing dat een positieve bijdrage levert aan een circulaire economie waar Nederland in 2050 naar streeft.

14:30 uur - 15:00 uur - Paneldiscussie

15:00 uur - Netwerkborrel


Voor wie is de Kennisdeeldag interessant?

De Kennisdeeldag is interessant voor beleidsbepalers, verkeersdeskundigen en wegbeheerders, maar ook voor deskundigen in mobiliteit, duurzaamheid en verlichting, die werkzaam zijn binnen de gemeenten en provincies. 


Presentaties

Binnenkort kunt u hier de presentaties raadplegen.