Kennisdeeldag - Circulariteit & Openbare verlichting

Op donderdag 29 september organiseert InfraCampus-Stichting IKN een Kennisdeeldag. Dit belooft een inspirerende dag te worden, waar onder meer onderwerpen aan bod komen als Materialenpaspoort, Milieukostenindicator (MKI) en Levenscyclusanalyse (LCA). De Infra sector staat voor grote opgaven, wanneer het gaat om CO2 reductie, hergebruik van materialen en het gebruik van duurzame materialen. Hierbij wordt het steeds belangrijker dat de totale milieubelasting van een product of toepassing wordt vastgesteld en inzichtelijk wordt gemaakt richting opdrachtgevers.

Gedurende de Kennisdeeldag kunt u lezingen kosteloos bijwonen, waar de theorie uiteen wordt gezet en wordt vertaald naar de praktijk. Ofwel u ontvangt concrete handvatten om aan de slag te gaan met vraagstukken die binnen uw gemeente of provincie spelen. Ook is de Kennisdeeldag een uitgelezen moment om in een 'informele setting' te sparren met exposanten in de InfraCampus. 

Wat kunt u verwachten? 

De Kennisdeeldag bestaat uit een ochtend- en een middagprogramma. U bent van harte welkom vanaf 9.45 uur. Tussen de middag kunt u genieten van een heerlijke lunch. Om 15.15 uur sluiten we de dag af met een hapje en een drankje.

Thema ochtendprogramma

Een deel van het ochtendprogramma wordt geïnitieerd door Nedal, Saled, Powercast en Spectrum Advies & Design. Dit zijn bedrijven die actief zijn in de openbare verlichting. Zij constateerden dat in aanbestedingen steeds vaker richtlijnen worden afgegeven voor een LCA. Hiervoor moeten organisaties de hele levenscyclus in kaart brengen, wanneer het gaat om de benodigde grondstoffen, productie, transport, gebruik en afvalverwerking. Belangrijke vragen hierbij zijn: hoe wordt dit inzichtelijk gemaakt, wie kan hier een rol in spelen, welke tools zijn beschikbaar en wie hebben hier reeds ervaring mee. Op deze vragen ontvangt u tijdens de Kennisdeeldag antwoord en dagen wij u uit om de interactie aan te gaan. 

Thema middagprogramma

Het middagprogramma wordt geïnitieerd door TerraStab, Eayspath Nederland, PlasticRoad en Antea Group. Zij hebben de krachten gebundeld voor kennissessies over circulariteit. Een belangrijk thema waar al deze partijen dagelijks mee te maken hebben, wanneer het gaat om het verduurzamen van de fysieke leefomgeving. Ook hierbij komt steeds meer de nadruk te liggen op de bewijslast om de milieubelasting inzichtelijk te maken en aan te tonen. In dit proces moet worden nadacht over afvalstromen, wet- en regelgeving en welke tools hierbij het beste toegepast kan worden. Benieuwd naar de kennis en ervaring van andere partijen in de markt?

Lezingen Kennisdeeldag

9:45 uur – ontvangst en opening door Gerrit Hasperhoven, voorzitter InfraCampus-IKN

10:00 – 10.30 uur

Sprekers: Artjom Janssen en Bart Kolman, EcoChain
Onderwerp: Milieu-Impact Meetbaar Maken

10:45 uur – 11:15 uur

Sprekers: Eugene Raaijmakers, Powercast
Onderwerp: EPD ( Environmental Product Declaration) is een prachtig startpunt om duurzaam de toekomst in te gaan, maar hoe nu verder.

11:30 uur – 12:00 uur

Spreker: Henk Verschuuren, Antea Group
Onderwerp: ReSource, de marktplaats voor 100% circulair bouwen

12:15 uur - Lunch 


13:00 uur – 13:40 uur

Sprekers: Anton van de Bunt, TerraStab en Theo Roelofs, Omgevingsdienst
Onderwerp: Circulariteit bodemstabilisatie & feedback Omgevingsdienst op circulariteit op grondstoffen. 

13:45 uur – 14:15 uur

Spreker: Emma Klamer, Aveco de Bondt 
Onderwerp: Materialenpaspoort

14:30 uur – 15:00 uur

Spreker Robby van de Broek, Roelofs Groep
Onderwerp: Hoe kunt u de fysieke leefomgeving verduurzamen en op welke wijze maakt u dit meetbaar? 

15:15 uur -  Netwerkborrel

 

Voor wie is de Kennisdeeldag interessant? 

De Kennisdeeldag is interessant voor beleidsbepalers, verkeersdeskundigen en wegbeheerders, maar ook voor deskundigen in mobiliteit, duurzaamheid en verlichting, die werkzaam zijn binnen de gemeenten en provincies. 

Presentaties

U kunt hier de presentaties en foto's raadplegen van de lezingen hebben plaatsgevonden op 29 september jl.