Kennisdeeldag - Bespaar op duurzaam asfaltonderhoud

Op donderdag 12 september vindt de eerst volgende Kennisdeeldag plaats, die wordt georganiseerd door InfraCampus-Stichting IKN in samenwerking met Wegdek Onderhouds Techniek (WOT). Het thema dat deze dag centraal staat is 'Bespaar op duurzaam asfaltonderhoud'.

Wegdek Onderhouds Technieken (WOT) is een initiatief van de Vakgroep Specialistische Wegenbouw van Koninklijke Bouwend Nederland en aannemers in het asfaltonderhoud in Nederland. Het WOT is een voorvechter van het verlengen van de levensduur van de bestaande weg door middel van goede, duurzame en conserverende ondrhoudstechniekekn. Ze geven bekendheid aan goede en betrouwbare methodes van duurzame wegkedonderhoudstechnieken, zoals Oppervlakbehandelingen (OB) en Emulsieasfaltbeton (EAB)

U kunt tijdens deze Kennisdeeldag uiteenlopende inspirerende lezingen bijwonen. Ook is er tijdens deze dag volop gelegenheid om te netwerken met exposanten, die een vaste standplek innemen in de InfraCampus.

Programma

We maken voor de zomer het programma bekend. Houd onze website in de gaten. 

Voor wie interessant?

Deze Kennisdeelsessie is interessant voor wegbeheerders en adviesbureaus die zich bezighouden met wegenonderhoud en meer kennis willen opdoen over duurzaam asfaltonderhoud.