Syntraal

Syntraal is een netwerkorganisatie voor ondernemende professionals in de bebouwde omgeving. Vanuit onze missie nemen we obstakels weg die de groei of ontwikkeling belemmeren, van zowel het individu als het gezamenlijk ondernemerschap. Syntraal helpt talentvolle kennisprofessionals om te ontdekken wat hun drijfveren zijn en wat zij daarmee willen bereiken in het leven. Op deze manier creëren we impact voor een mooier, duurzamer, veiliger en sociale leefomgeving, omdat we overtuigd zijn van ieders unieke talent en geloven in sterke samenwerkingsverbanden. In al ons werk staat de synergie tussen het vraagstuk van de opdrachtgever en het persoonlijke talent van de kennisprofessional centraal.

Waarin onderscheidt Syntraal zich?

Syntraal werkt vanuit drie sporen:

  1. BIJ/Syntraal; daarin zitten onze kennisgedreven engineers & consultants in vaste dienst die mede vormgeven aan de bebouwde omgeving en haar uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, klimaat en energie.
  2. MET/Syntraal zetten wij ons ondernemerschap in als bedrijfsincubator om startups te ondersteunen die bijdragen aan een mooier, duurzamer, veiliger en sociale leefomgeving.
  3. VIA/Syntraal bemiddelt en verleent diensten die capaciteit, kennis en advies levert aan (project)organisaties door het samenbrengen van opdrachtgevers en kennis professionals.

Wie zijn klanten van Syntraal?

Syntraal werkt voor overheden en het bedrijfsleven in de meest brede zin van het woord. Daarbij zijn we met name techniek-gedreven en objectgericht. Dat houdt in dat wij vanuit onze technische kennis en kunde zoeken naar de meest duurzame, veilige en kostenefficiënte oplossing.

Wat is de motivatie om deel te nemen aan de InfraCampus?

De InfraCampus is een mooie gelegenheid om kennis en kunde met elkaar te delen, waarbij ‘delen’ tot een groter resultaat leidt dan vermenigvuldigen. Kennis delen met collega’s en vakgenoten, maar ook met andere werkvelden leidt tot nieuwe contacten en interessante oplossingen, die passen bij onze missie om obstakels weeg te nemen die groei belemmeren. En ook voor het delen van onze kennis en kunde met onze relaties is een InfraCampus een prachtige locatie, die heel centraal is gelegen en prima bereikbaar is.

Wat wil Syntraal graag bijdragen in de toekomst aan de InfraCampus?

Naast het deelnemen aan de InfraCampus middels een stand, willen wij ook actief bij blijven dragen aan de kennisdeeldagen. Maar ook de meeting die we in het voorjaar van 2023 samen met de provincie Noord Holland hebben georganiseerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is een succes geweest, die voor herhaling vatbaar is. Op een hele laagdrempelige manier kan ook deze doelgroep in aanraking met het technische werkveld gebracht worden. En tenslotte denken we er over na om ook klantevents op / met de InfraCampus vorm te geven.

Ga naar de website