RvB Engineering B.V.

RvB Engineering

RvB Engineering is een advies- en ingenieursbureau gevestigd in Harderwijk. We zijn actief in een vijftal werkgebieden:

  • Infrastructuur en constructies
  • Water
  • Gebouwen & bebouwde omgeving
  • Industrie
  • Gebiedsontwikkeling

Met een team van circa 20 deskundige mensen bieden wij totaaloplossingen aan op uiteenlopende projecten binnen onze werkgebieden.

Waarin onderscheid RvB Engineering zich

Onze werkgebieden beslaan een groot deel van de civiele techniek. Hierdoor zijn we in staat om te adviseren in integrale projecten. Daarnaast hechten wij er grote waarde aan gespecialiseerde kennis in eigen huis. Dit alles, naast onze kleinschalige, platte organisatie, maakt dat we flexibel zijn, klantgericht kunnen acteren en daardoor een betrouwbare partner zijn binnen de advies en ontwerp tak.

Klanten van RvB Engineering

Wij werken voor de overheid (RWS, gemeenten, provincies en waterschappen), private partijen, projectontwikkelaars en aannemers.

Wat is de motivatie om deel ten nemen aan de InfraCampus

Voorheen was InfraCampus-IKN voornamelijk gericht op ondergrondse infra. De InfraCampus-IKN is nu aan het groeien naar een kenniscentrum voor de hele civiele techniek. Dit sluit geheel aan op ons advies- en ingenieursbureau.

Wat willen jullie graag bijdragen in de toekomst in de InfraCampus?

De huidige (maatschappelijke) vraagstukken vragen om continue innovatie en verandering. Dit kunnen we realiseren door als marktpartijen samen onze schouders er onder te zetten. InfraCampus-IKN is hier een mooi voorbeeld van. Als advies- en ingenieursbureau hopen we vooral vanuit deze tak een welkome bijdrage te zijn.

20220906_afb_RvB_Engineering2.png (525 KB)

Ga naar de website