Putrenovatie.nl

Wie is Putrenovatie.nl

Rioolputten worden aangetast door ingegroeide boomwortels en door vloeistoffen en (riool)gassen. Het renoveren van rioolputten blijkt een lastige en tijdrovende klus. De putten zijn divers van vorm, ze zijn opgemetseld of van aangetast beton. Tot nu toe worden de meeste putten gerenoveerd door ze te voorzien van een betonnen coating. Deze beschermlaag hecht vaak slecht, waardoor de gewenste levensduur niet wordt gehaald. Daarbij duurt de renovatie vaak dagen. Dit alles zorgt ervoor dat er tot nu toe geen bevredigende oplossing is voor de renovatie van rioolputten met de gewenste levensduur. Putrenovatie.nl heeft een liner ontwikkeld voor de renovatie van rioolputten. Door middel van composiet en 3D-techniek bieden wij een duurzame en innovatieve oplossing.

Voordelen van 3D-S Putrenovatie

  • Put in put zonder graven dus minimale overlast voor omgeving
  • Plaatsing in slechts 1 dag
  • 10 jaar garantie
  • Levensduur van 50 jaar
  • Waterdicht
  • Constructief
  • Chemisch resistent
  • Stopt de aantasting van H2s
  • Geen wortelingroei

Een waterdichte, chemisch resistente composiet put wordt in de bestaande put geplaatst. In de eigen fabriek wordt het proces voorbereid en op locatie renoveren we de put in één dag. Dit zorgt voor minimale overlast voor de omgeving.

20220504_collage_afb.JPG (34 KB)

Waarin onderscheidt Putrenovatie.nl zich?

Renovatie van een rioolput in slechts 1 dag, en zonder te graven. 

Wie zijn de klanten van Putrenovatie.nl?

Gemeenten, waterschappen en de (petrochemische)industrie.

Wat is de motivatie van Putrenovatie.nl om deel te nemen aan de InfraCampus als lid en vaste exposant?

Kennisdeling, netwerk uitbreiden en mogelijke nieuwe samenwerkingen.

Wat wil Putrenovatie.nl graag bijdragen in de toekomst in de InfraCampus?

Bezoekers kennis laten maken met ons product / bedrijf en mogelijk als centraal meeting punt gebruiken, waardoor andere bedrijven ook onder de aandacht komen bij onze relaties.

 

Ga naar de website