Normec Rei-Lux

Onlangs hebben we Normec Rei-Lux mogen toevoegen als exposant in de InfraCampus. We stellen Normec Rei-Lux graag aan u voor.

Veiligheid in beeld met Normec Rei-Lux

Bijdragen aan en verbeteren van de openbare veiligheid staat centraal binnen Normec Rei-Lux. De organisatie kent een 5-tal meetmethoden voor het vaststellen van de conditie en stabiliteit van diverse objecten. Alle meetmethoden zijn uitvoerig getest en gepatenteerd. De tijdelijke belasting die voor een meting nodig is, wordt onder meer bepaald aan de hand van de EN40 norm. De meetmethoden die Normec Rei-Lux toepast zijn gegarandeerd en niet-destructief.

Normec Rei-Lux onderscheidt zich in kwaliteit die zij garanderen

Dankzij de hightech meetapparatuur, het hoge kennisniveau van de meettechnici en jarenlange ervaring, is Normec Rei-Lux het enige bedrijf dat de kwaliteit van haar metingen garandeert. Voor elk door ons gemeten en goedgekeurde object verstrekken wij een zekerheidscertificaat voor maximaal 6 jaar. Gedurende deze periode staat Normec Rei-Lux garant voor eventuele gevolgschade.

Veiligheid in de openbare ruimte

Gemeenten zijn verplicht om de veiligheid van het openbare gebied te waarborgen. Zij dragen dus de verantwoordelijkheid voor lichtmasten, muurankers, verkeersregelinstallaties en veel meer. Echter, openbare veiligheid is een zaak van ons allemaal. Daarom ondersteunt Normec Rei-Lux gemeenten en andere opdrachtgevers door de veiligheid van objecten inzichtelijk te maken.

Kennis delen via InfraCampus

Als organisatie vinden wij het belangrijk om in contact te zijn en blijven met gemeenten en de deelname aan InfraCampus draagt hier op een mooie manier aan bij. Daarnaast sluiten we ons graag aan om onze kennis te delen, zodat de campus steeds meer gezien wordt als het kennis- en informatiecentrum.

Voor meer informatie over Normec Rei-Lux kunt u uiteraard contact opnemen of onze website bezoeken.

Ga naar de website