LinQiot Advies

LinQiot is een adviesbureau voor gemeenten, waterschappen, samenwerkingsverbanden en toeleveranciers op de Nederlandse afvalwatermarkt. Door gedegen onderzoek en analyses kunnen wij onderbouwd advies leveren op het gebied van water en telemetrie, het toepassen van de juiste besturingstechnieken en standaardisatie om daarmee de waterketen te verbeteren. Ook in de voorbereidingen bij onder meer het schrijven van aanbestedingen, bestekken en programma's van eisen kunnen wij complexe vraagstukken omzetten naar praktische oplossingen.

Waarin onderscheidt LinQiot zich?

LinQiot geeft advies en ondersteuning bij het uitvoeren van preventief en correctief onderhoud aan gemalen en randvoorzieningen en we verzorgen ook de directievoering en toezicht bij deze aanbestedingen.Voor het goed kunnen uitvoeren van het onderhoud dienen gegevens vastgelegd en bijgehouden te worden in de onderhouds- of assetmanagement applicatie. Met deze gegevens kunnen meerjarenplanningen, MJOP’s en budgetten worden opgesteld en vastgelegd. LinQiot begeleidt ook deze werkzaamheden en zorgt voor het op orde krijgen van de assets.

Nieuwe inzichten door data analyse

Naast geven van advies analyseert LinQiot data van de objecten in de afvalwatermarkt om meer uit de data te kunnen halen.
Meten wordt weten wanneer de beschikbare informatie nieuwe inzichten geeft en ingezet kan worden. Door de verschillende data die wij verzamelen te standaardiseren wordt het gemakkelijker om deze te analyseren en zo oorzaak en gevolg te onderscheiden.

Wat is de motivatie om deel te nemen aan de InfraCampus?

LinQiot gelooft in samenwerking tussen partijen om samen tot mooie resultaten voor klanten te komen. De InfraCampus is daar uitermate geschikt voor om te laten zien wat wij als LinQiot kunnen betekenen voor gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden op het gebied van advies en analyse in de afvalwatermarkt. Door samen met branchegenoten aanwezig te zijn op de InfraCampus, kan worden samengewerkt, maar ook kennis worden gedeeld om elkaar te versterken.

Wat wil LinQiot bijdragen in de toekomst in de InfraCampus?

Op het vlak van telemetrie, meten en monitoring en ook de verschillende aspecten van het onderhouden van assets, inclusief het gegevensbeheer hebben wij veel ervaring om dit op juiste wijze in de markt te zetten en ook te adviseren in reeds uitgevoerde projecten. Op deze vlakken kunnen wij kennis delen middels een presentatie of andersoortige ondersteuning.

Ga naar de website