Essie

Essie is een handelsbedrijf dat innovatieve producten ontwikkelt en levert. Essie biedt eenvoudige oplossingen aan complexe vraagstukken als verkeersveiligheid, milieu, kostenreductie en circulair beheer. Dit heeft betrekking op zowel verkeersdeelnemers, groenbeheer en assetbeheer.

Waarin onderscheid Essie zich?

Essie bekijkt werkprocessen in de Openbare Ruimte door de ogen van verkeersdeelnemers en beheerders. Wij leveren met Eco2Shield een bedekkingsring die het bijmaaien rondom bermobstakels stopt. De verbeterpunten zijn alomvattend, omdat het bijmaaien zijn risico’s kent op verkeershinder, kostenbeheersing, schades en bodemvervuiling. Hiermee heeft Essie de Innovatie Award ontvangen op de Groene Sector Vakbeurs Hardenberg 2022.

Ontwikkeling en uitvoering

Samen met diverse marktpartijen heeft Essie Eco2Shield doorontwikkeld tot een uniek product. Eco2Shield is de oplossing voor een duurzaam OVL beheer, omdat het de gemiddelde levensduur met 10 jaar verlengd. Voor Groenbeheer stopt het (arbeidsintensieve) bij-maaiproces rondom bermobstakels. Essie is Vriend van de Fietsersbond, omdat minder hinder ook een belangrijke bijdrage levert aan verkeersveiligheid, ook langs fietspaden.
Essie werkt samen met Martens beton en Sika. Deze marktleiders beschikken over duurzame betrouwbare productieprocessen. Essie beschikt hiermee over de juiste voorraad, MKI, logistiek en beschikbaarheid van het Eco2Shield assortiment.

20220914_essie_afbeelding.png (165 KB)

De motovatie om deel te nemen aan de InfraCampus?

Wij zien de InfraCampus als een bibliotheek vol mogelijkheden. Een diversiteit van onderdelen binnen de Infra. Essie vindt het belangrijk dat opdrachtgevers weten welke innovaties er beschikbaar zijn om doelen en ambities te verwezenlijken. Op de InfraCampus ontstaat er ruimte voor het delen van kennis en een verstuiving van expertise onder de deelnemers.

Wat wil Essie bijdrage in de toekomst op de InfraCampus?

Essie zal kennis delen met bezoekers en deelnemers van de InfraCampus. Samen maak je het verschil.

 

Ga naar de website