De Eijk Groep

De Eijk Groep omvat verschillende bedrijven. Samen vormen we één van de grootste spelers op de Nederlandse markt voor groenvoorziening in de breedste zin van het woord. Wij verzorgen de inrichting, onderhoud en zelfs het managen van allerlei terreinen en openbare ruimte(n). 

Waarin onderscheidt De Eijk Groep zich?

We onderscheiden ons in kennis, expertise en vakmanschap. Wij zijn een decentrale organisatie, die is vertegenwoordigd in de regio.

Bedrijven De Eijk Groep uitgelicht

De Eijk Groep omvat verschillende bedrijven, waaronder:

 • Eijkelboom Apeldoorn en Eijkelboom Utrecht - Beide bedrijven richten zich op het inrichten en onderhouden van de buitenruimte, groenvoorziening, daktuinen, cultuurtechniek, boomverzorging, wijkbeheer, tuinaanleg en constructiewerken. Daarnaast verrichten zij infradiensten en hulp bij calamiteiten.
 • Boogaart Almere - Bedrijf heeft al 30 jaar ervaring en expertise op het gebied van groenvoorzieningen, daktuinen, cultuurtechniek, boomverzorging, wijkbeheer, tuinaanleg en constructiewerken.
 • Buro de Eijk - Onafhankelijk adviesburo dat adviesdiensten levert voor de inrichting en beheer van de buitenruimte waarbij altijd op waarde wordt gestuurd.
 • De Eijk Duurzaam Werk (PSO30+) - Al sinds onze oprichting in 2014 bestaat ons personeelsbestand voornamelijk uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Van Helvoirt Groenprojecten - Bedrijf heeft expertise op het gebied van groenvoorzieningen, daktuinen, cultuurtechniek, boomverzorging, wijkbeheer, tuinaanleg, binnengroen.
 • De Eijk Academy - Bij De Eijk Groep staat groei van medewerkers centraal. We vinden het belangrijk dat onze mensen zich blijven ontwikkelen. Wij geloven namelijk dat tevreden collega’s zorgen voor meer verbondenheid en voor nóg meer trots op ons mooie bedrijf!
 • De Eijk Zagerij - De Eijk Duurzaam Werk heeft haar eigen stadszagerij. In deze zagerij wordt, met behulp van starters en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, stamhout gezaagd tot balken en planken. Deze worden vervolgens verwerkt tot diverse producten.
 • De Eijk Bomenhotel - Wat veel mensen (en sommige collega’s zelfs) niet weten, is dat De Eijk Groep een bomenhotel heeft.
 • De Eijk Boomtechniek - We hebben een brede kennis van het aanplanten, verplanten en snoeien van bomen en geven passend advies om de meest duurzame en passende boomtechnieken toe te passen.
 • Groen Als Een Service (GAES) - GAES stelt de prestaties van het groen in de openbare ruimte centraal. Aan de hand van Ecosysteemdiensten maken wij duidelijk wat de echte waarde van groen is.
 • Spronk Infra Oldebroek - We realiseren infrastructuur voor hotels, kantoren, fabrieken en woonwijken. Van riolering en funderingen, tot verhardingen, sarneringen en groenvoorzieningen.
 • Road Maintenance Support (RMS) - Voor allerlei projecten in het land zoals de Coentunnel en De Groene Boog. Zij verzorgen zowel Asset, Traffic als Incident Management.

Wie zijn de klanten van De Eijk Groep?

Onze klanten zijn net als u verantwoordelijk voor het inrichten en onderhouden van buitenruimten in de breedste zin van het woord. Het zijn onder andere woningbouwverenigingen, vastgoedontwikkelaars, bedrijven en instellingen. Daarnaast zijn veel van onze klanten bijvoorbeeld rijksgebouwendiensten, gemeenten, provincies, scholen en woningbouwvereniging.

Wat is de motivatie om deel te nemen aan de InfraCampus?

Vergroten van de zichtbaarheid, daarnaast volgen enkele collega’s een opleiding bij het SOMA in Harderwijk

Wat wilt u graag bijdragen in de toekomst aan de InfraCampus?

Delen van kennis en ervaring over het groen

Ga naar de website