Kennisdeeldag - Circulariteit & Openbare verlichting

Op donderdag 29 september organiseert InfraCampus-Stichting IKN een Kennisdeeldag. Dit belooft een inspirerende dag te worden, waar onder meer onderwerpen aan bod komen als Materialenpaspoort, Milieukostenindicator (MKI) en Levenscyclusanalyse (LCA). De Infra sector staat voor grote opgaven, wanneer het gaat om CO2 reductie, hergebruik van materialen en het gebruik van duurzame materialen. Hierbij wordt het steeds belangrijker dat de totale milieubelasting van een product of toepassing wordt vastgesteld en inzichtelijk wordt gemaakt richting opdrachtgevers.

Gedurende de Kennisdeeldag kunt u lezingen kosteloos bijwonen, waar de theorie uiteen wordt gezet en wordt vertaald naar de praktijk. Ofwel u ontvangt concrete handvatten om aan de slag te gaan met vraagstukken die binnen uw gemeente of provincie spelen. Ook is de Kennisdeeldag een uitgelezen moment om in een 'informele setting' te sparren met exposanten in de InfraCampus. 

Wat kunt u verwachten? 

De Kennisdeeldag bestaat uit een ochtend- en een middagprogramma. U bent van harte welkom vanaf 9.45 uur. Tussen de middag kunt u genieten van een heerlijke lunch. Om 15.15 uur sluiten we de dag af met een hapje en een drankje.

Thema ochtendprogramma

Het ochtendprogramma wordt geïnitieerd door Nedal, Saled, Powercast en Spectrum Advies & Design. Dit zijn bedrijven die actief zijn in de openbare verlichting. Zij constateerden dat in aanbestedingen steeds vaker richtlijnen worden afgegeven voor een LCA. Hiervoor moeten organisaties de hele levenscyclus in kaart brengen, wanneer het gaat om de benodigde grondstoffen, productie, transport, gebruik en afvalverwerking. Belangrijke vragen hierbij zijn: hoe wordt dit inzichtelijk gemaakt, wie kan hier een rol in spelen, welke tools zijn beschikbaar en wie hebben hier reeds ervaring mee. Op deze vragen ontvangt u tijdens de Kennisdeeldag antwoord en dagen wij u uit om de interactie aan te gaan. 

Thema middagprogramma

Het middagprogramma wordt geïnitieerd door TerraStab, Eayspath Nederland, PlasticRoad en Antea Group. Zij hebben de krachten gebundeld voor kennissessies over circulariteit. Een belangrijk thema waar al deze partijen dagelijks mee te maken hebben, wanneer het gaat om het verduurzamen van de fysieke leefomgeving. Ook hierbij komt steeds meer de nadruk te liggen op de bewijslast om de milieubelasting inzichtelijk te maken en aan te tonen. In dit proces moet worden nadacht over afvalstromen, wet- en regelgeving en welke tools hierbij het beste toegepast kan worden. Benieuwd naar de kennis en ervaring van andere partijen in de markt?

Binnenkort maken wij het programma aan u bekend. Zet de datum vast in uw agenda!

Voor wie is de Kennisdeeldag interessant? 

De Kennisdeeldag is interessant voor beleidsbepalers, verkeersdeskundigen en wegbeheerders, maar ook voor deskundigen in mobiliteit, duurzaamheid en verlichting, die werkzaam zijn binnen de gemeenten en provincies. Wilt u zich direct aanmelden voor de Kennisdeeldag dan kan dit via de onderstaande knop.

Aanmelden

Wilt u zich alvast aanmelden voor de Kennisdeeldag? Meld u dan aan via ons inschrijfformulier. Klik hier.